• 080-463-2615
  • 086-300-0050
  • @shoeswedo
หนังแท้ ในการผลิตรองเท้า

หนังเป็นส่วนสำคัญในการผลิตรองเท้า ขั้นตอนการรับผลิตรองเท้า จะมีการเลือกหนังมาใช้ในรองเท้า

หนังวัว เป็นหนังที่นิยมการใช้ในการผลิตรองเท้ามากที่สุด เพราะมีความทนทานสูง มีรูอากาศหายใจ

ในการรับผลิตรองเท้า สำคัญมากที่จพต้องมีความรู้ในการเลือกหนัง ให้ถูกกับชนิดและประเภทของรองเท้า