• 080-463-2615
  • 086-300-0050
  • @shoeswedo
logo สำหรับโรงงานผลิตรองเท้า
ว่ า ด้ ว ย เ รื่ อง Branding
ทองเหลืองเป็นวัสดุที่ดี ให้ความ..คมม..ชัด..ลึก...และ เหมาะสมเป็นที่สุดดด...🧐
ใช้เทคนิคแกะสลัก ด้วยเครื่อง 🤖 CNC
ออกมาเป็นรูปแบบที่ตรงตามความต้องการของเจ้าของแบรนด์...นะจ๊ะ..นะจ๊ะ..👩‍🎨
👠 Shoeswedo 👠
ใครสนใจอยากสร้างแบรนด์รองเท้าเป็นของตัเอง...เชิญได้เลยนะจร้าา....บริการเป็นกันเองสุดๆๆๆ
🦄 Shoeswedo..รับผลิตรองเท้าได้ทุกๆแนวนะจร้าา...