• 080-463-2615
  • 086-300-0050
  • @shoeswedo
งานต้นแบบของการผลิตรองเท้า
การขึ้นต้นแบบรองเท้าสตรี มีความสำคัญมากในการทำงาน
รองเท้าจะออกมาดีได้จะต้องผ่านการ ตัดแบบ เลือกสี ฟิตติ่ง
บางครั้งการทำรองเท้า 1 คู่อาจจะต้อง ทดลองกันถึง 2-3 รอบ
เพื่อให้รองเท้า ไม่พบปัญหาในขั้นตอนการผลิตรองเท้า

งานนี้ก็เช่นกันงานน🦄 P a s t e l🦄
คัชชู สูง 2.5 นิ้ว
เสริม ความนุ่มมพิเศษ